Ik wens iedereen alle rust en kracht om alle weerstanden zo goed mogelijk te dragen. Wees gezond en verstandig dan bent u een baken voor uw eigen (geestelijke) gezondheid en voor de medemens!

Ik vind het waardevol dat ik mijn steentje bij kan dragen aan een goede en menswaardige samenleving. Ik vind het erg leuk en zinvol om mensen op een spontane manier naar een hoger bewustzijnsniveau te brengen en het beste uit iemand naar boven te halen. Effectief gebruik te maken van hun eigen kracht. Mensen te laten beseffen hoe ze zelf werkelijk zijn, op die manier ga je andere mensen begrijpen en effectiever handelen.


Ons doel is natuurlijk om zo goed en gezond mogelijk door het leven te wandelen. Ik ben in de sterke veronderstelling dat we in een tijd beland zijn dat we onszelf immuun kunnen maken, we zijn al zolang aan het knokken om helemaal los te zijn van negatieve invloeden. 

Karmisch (actie - reactie) gezien hebben we bijna alles weggewerkt, we zijn met de laatste restjes negatieve erfelijkheidsfactoren bezig, naarmate deze slinken kom je achter je eigen daadwerkelijke interesses en haalbare doelen. Ik wil je vooral laten beseffen dat het sterke illusies zijn die je moet zien te doorbreken. Het zijn foutieve interpretaties verbonden aan genetische verbindingen of opgedaan door ervaringen.
Ik kan presentaties verzorgen die je bewuster in het leven laten staan.

Ik ben een boek aan het schrijven,  mijn onderzoek naar de ziel en het ontstaan van de eerste mensen en dieren en wie ze nu zijn, wat voor effect religies, erfelijkheidsfactoren, verkeerde incarnaties en gemanipuleerde relaties hebben gehad op onze bloedlijnen, genen en toekomstmogelijkheden, hoe levensduur verkorting in gang werd gezet, wat de 7 hoofdzonden voor effect hebben gehad en hoe ze geinterpreteerd zijn, hoe erfelijkheidsfactoren ontstaan zijn, hoe ziektes, trauma's, stoornissen en verslavingen ontstaan zijn en hoe deze opgelost worden, met een heldere blik op de toekomst.... Het is allemaal begonnen met ziektes en stoornissen om diverse redenen waar niemand schuld aan heeft en die vervolgens je leven bepalen.

Mijn doel is een compleet gezuiverd universum met al wat daar in leeft.
Mijn passie is meewerken aan de verhoging van het bewustzijn van de mensheid, ik werk op alle mogelijke manieren graag mee aan de verbetering van de (geestelijke) gezondheid en welzijn van de mens. Ik wil mijn gedachten graag gaan delen met de wetenschap. Een effectieve bijdrage leveren aan het oplossen van ziektes en totale heelwording van de mens realiseren. (Immuniteit)

Het is een passie geworden om met ziektes en stoornissen bezig te zijn, achterhalen hoe deze ontstaan en op te lossen zijn. Mensen laten meer aan je zien dan je denkt, door hun gedrag, hun manier van kijken, manier van schrijven, manier van lopen, manier van lachen enz, wat voor effect dieren op de mensheid hebben en hoe dat ontstaan is. De meeste uitdaging vind ik in de gevallen waar de dokter van zegt: "Je moet ermee leren leven" of "het zit tussen de oren". Ik denk dat werkelijk alles op te lossen is door in het diepste van je ziel je negatieve emoties te elimineren en gezond te leven.

Het gebruik maken van je eigen kracht is het meest gezonde heelwordingsmiddel dat bestaat. Met oude spoken (oude denkfouten, trauma's en stoornissen) leven wil niemand. Of ze nou van anderen zijn waar je mee geconfronteerd wordt of van jezelf.
Volgens mijn visie is spiritualiteit met daarbij behorende " spoken"  gericht op oude denkfouten die men een gezicht heeft gegeven om te achterhalen van wie ze zijn en die je raken indien je kwetsbaar bent, waar natuurlijk ook oplossingen in te vinden zijn, die kwetsbaarheid kun je zelf verminderen. Ik wil mezelf niet spiritueel noemen. Ik ben meer van het verklaren (weten) en daar vervolgens op sturen middels je gedrag. Ik ben gericht op het optimaliseren van het welzijn van iedere ziel, je eigen gezondheid voorop zetten. Gezonde levenswijze door gezond eten en voldoende beweging. Je eigen ziel trouw zijn (je eigen behoefte en haalbare wensen).

Een massage kan ook een goed hulpmiddel zijn om je te leren ontspannen en vastzittende spieren los te maken.

Wil je graag meer informatie of wil je graag iets kwijt? Twijfel dan niet en neem contact met me op!